«Конкурс.To be or not to be?»

Vladimir Bukh, Elena Grigoryeva, Alexander Kolesnikov, Vladimir Stegaylo, Alexey Buynov, Nikolai Zhukovsky, Inna Druzhinina, Natalya Sherstova, Alexander Gladkov, Galina Urlapova, Khadicha DulatovaDOI: http://dx.doi.org/10.7480/projectbaikal.1.303

DOI (PDF (Русский)): http://dx.doi.org/10.7480/projectbaikal.1.303.303Copyright (c) 2004 Vladimir Bukh, Elena Grigoryeva, Alexander Kolesnikov, Vladimir Stegaylo, Alexey Buynov, Nikolai Zhukovsky, Inna Druzhinina, Natalya Sherstova, Alexander Gladkov, Galina Urlapova, Khadicha Dulatova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.