Monuments of the Future

Nikita TokarevDOI: http://dx.doi.org/10.7480/projectbaikal.28.403

DOI (PDF (Русский)): http://dx.doi.org/10.7480/projectbaikal.28.403.396Copyright (c) 2011 Nikita Tokarev

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.