No 43 (2015)

Irkutskgrazhdanproject – 50

DOI: http://dx.doi.org/10.7480/projectbaikal.43

Full Issue

View or download the full issue PDF (Русский)

Table of Contents

Editorial material

Elena Grigoryeva
1-1

Articles

Lyutsian Antipin, Yurii Berzhinsky, Tsyredar Dagdanova, Vladimir Nechitailo
5-48
Andrey Bokov, Yurii Berzhinsky, Alexander Kolesnikov, Vladimir Stegaylo, Nikolai Zhukovsky, Victoria Astrakhantseva, Alexander Studennikov
49-100
Vladimir Stegaylo, Alexey Buynov, Nikolai Zhukovsky, Sergey Demkov, Natalya Sherstova
101-130
Andrey Makarov, Alexander Kolesnikov
131-160
Vladimir Yurtin, Larisa Ezhova
161-183