Author Details

Sokolov, Stanislav

Liniya Ltd, Russian Federation

Development of Yakobi-Zakharova Area in Irkutsk
No 44 (2015): university - Short reviews